Ceník výkonů

Ceny jsou stanoveny na základě tzv. minutových kalkulací ordinace, kde je zohledněno přístrojové vybavení, cena kvalitních materiálů, cena zajištění provozu ordinace a především čas potřebný pro provedení konkrétního výkonu.  

Ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami je volně přístupný v čekárně ordinace a ke stažení zde.

© IT Computers, s.r.o. - Petr Jasinčuk